Dart

Dart Dilinde Veri Tipleri ve Değişkenler

Dart Veri Tipleri ve Değişken Tanımlama Kuralları

1-) Değişken isimlendirilmesi yapılırken boşluk karakteri ve türkçe karakter kullanılmaz bunun haricinde özel karakter olarak ise alt çizgi ve dolar işareti kullanılabilir ve değişken adı herhangi bir rakam ile başlamamak kaydı ile kullanılabilir.

2-) programlama dili dahilinde herhangi bir göreve sahip sintaks tiplerini önreğin=for,if gibi kelimeleri değişken ismi olarak veremeyiz.

örnek kullanılmalar-) değiskenadi,değisken_adi,değisken$adi,degisken1…

örnek yanlış kullanımlar-) değişken adi, degişkenadı, 1,125…

3-)Dart dilinde veri tipi belirtmek için “var” syntaxı kullanılır, var ingilizcede value yani variable=değişken kelimesinden gelir var ile veri tipi oluşturursak verilen değerin tipine göre programlama dili otomatik olarak String veya int gibi veri tipi olarak algılar.

4-) eğer veri tipini kendimiz belirtmek istiyorsak değişkene verilecek veri tipini değişken isminden önce belirtmemiz gerek

örneğin-)
int sayi = 1;
double ondaliksayi=2.5;
String isim =”Ahmet Esat”;

5-) String bir veri tipinde değişken belirlerken tırnak işareti kullanılır

Doğru Değişken tanımlamalrı ve Yanlış Değişken Tanımlamaları
Ekrana Yazdırma
Ekran Çıktıları

6-) Konsol ekranında çıktı almak için yani ekrana yazdırmak için ise “print(degisken)” kodu kullanılır. ekrana yazdırırken değişken kullanmak yerine print kodunun içine kendimizde girdi girebiliriz örneğin”print(“Hello World”);” gibi

7-) Eğer bir değişken tanımladıysanız ve sonradan aynı isimle farklı bir değişken oluşturmak isterseniz aynı isimde 2 tane değişken oluşturduğunuz için program size hata verecektir

örneğin-)
String isim=”Ahmet”;
String isim=”Esat”;
Konsol=Hata Verir

Bu kullanım size konsol üzerinde hata verecektir çünkü aynı isimde iki veri kabul edilmez ancak veri içeriğini değiştirmek isterseniz ikinci kullanımdaki veri tipi belirtme ifadesini(“String”) kaldırırsanız değişken içerği değişmiş olur ve hata almazsınız

örneğin-)
String isim=”Ahmet”
isim=”Esat”
print(isim)
Konsol=Esat

->Burada gördüğümüz gibi öncelikle isim adında bir String değişken belirledik daha sonra ise veri tipi belirtmeden isim = “Esat” ifadesini kullanarak ekran çıktısı istedik ve ekranda aldığımız çıktı sonucu Esat oldu, burda isim değişkenini tanımlarken belirttiğimiz ahmet isminden sonra isim değişkenini esat olarak değiştirmiş olduk.

Değişken Tanımlanırken aynı isimde farklı bir değişken tanımlanmaz var olan değişken içeriği değiştirilir. Ekran çıktısı ise mavi yazılanlar gibi olur.

8-) Eğer değişken tanımlarken tanmın başında final ifadesi kullanırsak yukarıdaki örneğimizde olduğu gibi değişkenimizin içeriğini değiştiremeyiz, final ifadesinin görevi değişken tanımı yaparken bu değişkenin içeriğini bir daha değiştirmek istemiyorum manasına gelir.

Değişken Metotları

9-) Dart dilinde değişken metotlarına ulaşmamız için tanımladığımız değişken isminin yanına “.” işaretini koyarsak o veri tipinin metotlarına ulaşabiliriz

tamsayi. yazdığımızda kullanabileceğimiz metotlar listelenir

burada değişken metotlarının bazılarını kullandık,

.isEven metotu bize girilen sayı çift ise “ture”

tek ise “false” değer döndürür,

.round metotu ise girilen sayıyı en yakın ondalıklı sayıya yuvarlar

.lenght metotu bize girilen stringin kaç karaktere sahip olduğunu geri döndürür

.toLowerCase metotu girilen string değerini tamamen küçük karakterle yazılmış gibi dödürür

.toUpperCase metotu ise tam tersi olarak tüm stringi tamamen büyük karakterlerle yazılmış gibi döndürür

Değişkenlerde İşlemler

değişkenlerde işlemler “+”, “-”, “*”, “/” ifadeleri ile yapılır ifadelerin anlmları gerçek hayatta kullanımları ile aynıdır.

"int" tipindeki değişkenlerde işlemler ve çıktılar

Burada öncelikle sayi1 değişkenimizin değerini 15 olarak atadık ve ekrana yazdırdık ve sonuç 15 çıktı, daha sonra ise sayı1 değişkenimizi sayı1+5 değerine yani kendi değerinin 5 fazlasını ona değer olarak verdik bu işlemden sonra sayı1 değişkenimizi ekrana yazdırdığımızda çıktı olarak 25 değerini gördük yani sayı1 değişkenimizin yeni değeri 25 oldu, bir sonraki satırda ise sayı1 değişkenimizi sayı1*2 değerine eşitledik ve ekrana yazdırdığımızda sonuç olarak 50 değerini gördük biz bu işlemler ile hem sayı1 değişkeninin değerini değiştirmiş olduk hem de int veri tipinde işlemler yapmış olduk.

146.satırda aldığımız hata ise bölüm işlemlerinin sonucu ondalık olarak çıktığı için ve bizim sayı1 değişkenimizin veri tipi int olduğundan dolayı hata verdi fakat bir alt satırda bu işlemi herhangi bir double harici değişkene atamadan direkt ekrana yazdırdığımız için program hata vermeden bize 10 çıktısını verdi.

String Veri Tipinde İşlemler

150. satırda tanımladığımız ad değişkenine girdiğimiz değer ve 152. satırda tanımladığımız soyad değişkenine girdiğimiz değeri toplayarak 154. satırdaki adSoyad değişkenine tanımladık ve 155. satırda çıktı istediğimizde ise ekranda Ahmet EsatKopar çıktısını gördük, Burada değineceğim diğer bir 158. ve 159. satırda print ifadesi içerisinde kullandığımız $ işareti ile direkt değişkeni çağırabildiğimizi gördük.

Umarım Dart dilinde veri tipleri anlatımımdan memnun kalmışsınızdır Teşekkür Ederim

Ahmet Esat Kopar 21/11/2021

0 Yorum
Yorum Yap
Ahmet Esat Kopar
Merhaba, Ben Ahmet Esat Kopar

Ahmet Esat Kopar

Bizi takip edin!

Gelişmelerden daha hızlı haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.