Dart

Dart Dilinde Koşul(Condition) Yapıları

Dart dilinde koşul, şart yapıları if kod bloğu ile gerçekleştirilir, if kod bloğu kodlama esnasında;

if(istenilen koşul){koşul gerçekleştiği takdirde yapılacak işlemler} örneği gibi kullanılır: burada öncelikle if kod bloğunu açılıp sonrasında parantez açılarak mantık ifadeleri yardımı ile istenilen koşul durumu parantez içerisine yazılır ve parantez kapatılır, kapatılan parantezin ardından süslü parantez açılarak istenilen koşul sağlandığı takdirde çalışacak olan kod bloğu bu süsülü parantezler içerisine yazılır.

Örnek İf Kod Bloğu Kullanımı 1.0

Örnek 1.0' da görüldüğü gibi öncelikle sayi adında bir değişken oluşturulmuş ve bu değişkenin değeri 10 olarak atanmış, daha sonra if bloğu açılarak parantez içine girilen koşul “sayı 10'dan büyük eşit ise(sayi≥10)” olarak belirlenmiş, koşul belirlendikten sonra ise eğer koşul sağalanıyorsa süsülü parantezler içerisine ekrana “Sayı 10'dan büyük veya eşit” yazdırılması istenmiş

Koşul sağlanmasaydı eğer program if içerisinde sayının 10'dan büyük veya eşit olup olmadığını kontrol edecek eğer koşul sağlanmıyorsa if bloğunun süsülü parantezleri içerisine girmeden (yani ekrana “Sayı 10'dan büyük veya eşit” yazdırmadan) devam edecekti.

Koşul, şart yapılarının bir diğer kullanım tarzı ise if else yapısıdır, if else yapısı basit olarak anlatmaya çalışırsam “birinci koşul gerçekleşiyorsa bunu yap gerçekleşmiyorsa bunu yap mantığı taşır” yani yukarıdaki yapının aynısı kullanılarak bir koşul istenir fakat farklı olarak koşulun gerçekleşmediği durumda programın yapması gerekeni biz sağlarız, Bu yapıyı bir örnekle şöyle açıklayalım:

Örnek İf-else Kod Bloğu Kullanımı 1.1

Örnek 1.1 üzerinden bu yapıyı açıklayacak olursak önceikle 5. satırda sayi adında değişkenimiz bu kez 5 değerini alıyor, 6. satırda bulunan if kod bloğumuz ise sayi değerinin 10 değerinden büyük veya eşitmi olması koşulunu kontrol ediyor, sayi değerimiz 10 değerinden büyük veya eşit olmadığı için if yapısına girmeyerek programımız 7. satıra girmeden çalışmaya devam ederek else yapısı içerisine giriyor, yani koşulumuz sağlanmaz ise kodumuzun yapmasını istediğimiz işleri yazdığımız kısıma, koşulumuz sağlanmadığı için ekrana else yapısı içerisindeki (“Sayı 10'dan büyük veya eşit değil”) yazısını ekrana yazdırarak if-else koşul işlemini tamamlıyor.

Koşul yapılarının 3. kullanım tarzı ise if-else if-else, bu kullanım tarzında ise 1. kullanım tarzında anlattığımız gibi normal bir if bloğu açarak yine bir koşul belirtip koşul gerçekleşmesi durumunda ise süsülü parantezler içerisine yapılacak görevi yazarız, fakat bu kullanımda farklı olarak süslü parantez sonuna koşul gerçekleşmez ise tekrardan bir else if bloğu açıp farklı bir koşul belirtme şansımız olur, yani sözel olarak mantığı anlatmaya çalışırsak if boğu içi gerçekleşirse bunu yap gerçekleşmez ise else if içindeki diğer bir koşula bak eğer o koşul gerçekleşiyor ise o bloğun görevini yap o koşulda gerçeleşmiiyor ise else bloğuna gir ve bunnu gerçekleştir, peki bunu basit bir kod ile örnek vermek istersek nasıl yaparız?

1.2 if ve else if koşullarının gerçekleşmediği durum

1.2 örneğinde gördüğümüz gibi öncelikle sayi=5 değeri tanımlanıyor ve if(sayi>10) yani sayı büyükmüdür 10 değerinden koşulu belirleniyor, fakat sayi=5 değerimiz bu koşulu sağlamadığı için if bloğuna girmeden else if(sayi==10) yani sayi=5, 10 değerine eşit midir? kontrolü yapıyor, yine sayi=5 değerimiz bu koşulu sağlamadığı için else if bloğuna da girmeden else bloğuna giriyor ve buradak yapılması istenen işi yapıyor.

1.3 if koşulunun gerçekleşmediği ve else if koşulunun gerçekleştiği durum

1.3 örneğinde ise sayi=10 olarak tanımlanmış bir durum söz konusu, 1.2 örneğindeki tüm işlemlerin aynısını bu sefer sayi=10 iken yapmamız istenmiş, burada öcelikle if(sayi>10) yani sayı büyük müdür 10'dan? kontrolü yapılıyor fakat sayi=10 değerimiz bu koşulu sağlamadığı için if bloğuna girmeden else if(sayi==10) yani sayi değerimiz 10 rakamına eşit midir kontrolünün yapılması isteniyor, program bunu kontrol ettiğinde ise koşulun sağlandığını görüyor ve ekrana else if koşulunun gerçekleşmesi durumuda programa verdiğimiz görevi yapıyor ve else if koşulu gerçeleştiği için else bloğuna girmeden çalışmayı bitiriyor.

1.4 if koşulunun gerçekleştiği durum

1.4 örneğinde ise sayi=15 değeri tanımlanmış ve bizden yukarıda istenen işleleri 15 sayısı için yapmamız istenmiş, burada ise sayi değerimiz öncelikle if(sayi>10) yani sayi=15 değişkenimiz 10 değerinden büyük müdür? kontrolünün yapılması isteniyor, programımız bunu kontrol ettiğinde ise koşulun gerçekleştiğini görüyor ve if bloğunun görevini yerine getirerek else-if ve else bloklarına uğramadan çalışmay bitiriyor.

Burada anlayacağımız üzere if-else if-else kullanımında koşullardan biri gerçekleştiği takdirde program diğer koşullara bakmadan sadece o koşulun gerçekleştiği bloğu işleyerek çalışmayı sürdürüyor.

Koşul yapıları uygulama yaparken fazla şekilde kullanılan bir yapıdır, umarım faydalı ve anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır Teşekkür Ederim.

0 Yorum
Yorum Yap
Ahmet Esat Kopar
Merhaba, Ben Ahmet Esat Kopar

Ahmet Esat Kopar

Bizi takip edin!

Gelişmelerden daha hızlı haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.